Grota solna

Kameralna grota dla czterech osób. Panuje w niej specyficzny mikroklimat, dzięki blokom solnym z kopalni soli w Kłodawie. Dzięki ujemnej jonizacji i mikroelementom, pobyt (przynajmniej 45 - minutowy) w grocie korzystnie wpływa na ludzki organizm, w szczególności na górne drogi oddechowe.