KORZYSTANIE Z ORLIKA.

Kompleks boisk Orlik dostępny jest w grudniu w godz. 15:30 - 22:00.

Jednocześnie informujemy, iz wszystkie grupy, które chcą korzystać z szatni na kompleksie boisk Orlik

proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu w Kasie pływalni.